Biz görsel iletişim tasarımcılarıyız.

İletişimin görsel yollarla yapıldığı durumlar için çözüm üretiyoruz. Çoğunlukla kimlik tasarımı, yayın tasarımı, afiş tasarımı ve bilgi tasarımı üzerine çalışıyoruz.

We are a visual design office in Istanbul. We mostly work on identity design, print design, editorial design, and information design.