Biz görsel iletişim tasarımcılarıyız.

İçeriğe göre şekil alıp doğru görsel iletişimi kurmak için çalışıyoruz. Çoğunlukla kimlik tasarımı, yayın tasarımı, afiş tasarımı ve bilgi tasarımı alanlarında iş üretiyoruz.

We are a visual design office in Istanbul. We mostly work on identity design, print design, editorial design, and information design. An English version of our website is here.