Biz görsel iletişim tasarımcılarıyız.

İletişimin görsel yollarla yapıldığı durumlar için çözüm üreten iki kişilik bir tasarım ofisiyiz. Çoğunlukla kimlik tasarımı, yayın tasarımı, afiş tasarımı ve bilgi tasarımı üzerine çalışıyoruz.

We are a visual design office in Istanbul. We mostly work on identity design, print design, editorial design, and information design.